RECEPTARIUSZ LEKARZA PRAKTYKA
Receptariusz Lekarza Praktyka – to publikacja LEKsykon ukazująca się każdorazowo po ukazaniu się Obwieszczenia MZ w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

leksykon
leksykon
leksykon
 
Receptariusz Lekarza Praktyka zawiera kompletną, aktualną listę leków Rx (a także wybranych preparatów OTC, SD i wyrobów medycznych) przeznaczoną dla lekarzy wszystkich specjalizacji.

Receptariusz Lekarza Praktyka składa się z następujących rozdziałów:
  • Objaśnienia oznaczeń
  • Receptariusz
  • Indeks substancji czynnych
  • Wykaz chorób przewlekłych MZ
Receptariusz Lekarza Praktyka to jedyna publikacja na polskim rynku, która zawiera rzetelne i czytelne wskazania do refundacji wg ChPL oraz wskazania off-label przypisane do odpowiednich poziomów odpłatności oraz odpowiedniki - leki o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i opakowaniu - uporządkowane rosnąco wg ceny detalicznej.

Receptariusz Lekarza Praktyka zawiera informacje o wszystkich lekach Rx oraz wybranych preparatach OTC, SD i wyrobach medycznych.