LekSeek® Polska z powodzeniem realizuje Kampanie Multichannel dla największych firm farmaceutycznych w Polsce. Multichannel to zintegrowane wielokanałowe kampanie reklamowe skierowane do lekarzy, farmaceutów i pacjentów, które pozwalają na:
 • podniesienie skuteczności działania
 • obniżenie kosztów
 • dotarcia do jak największej skonkretyzowanej grupy odbiorców
 • budowanie wizerunku marki opartego na nowoczesnych kanałach komunikacji
LekSeek® Polska dysponuje wieloma doskonale rozwiniętymi kanałami promocji. Należą do nich:
KAMPANIE MULTICHANNEL
Kampanie Multichannel
APLIKACJE MOBILNE
LekSeek® Polska to ponad 50 medycznych aplikacji mobilnych na najpopularniejsze systemy: Windows, Android i iOS. Z naszych rozwiązań korzysta już ponad 84 000 lekarzy i farmaceutów, a naszymi klientami są największe firmy farmaceutyczne.

Aplikacje stworzone przez zespół lekarzy, farmaceutów i programistów LekSeek® Polska zajmują czołowe miejsca w rankingach TOP 50 wiodących sklepów z aplikacjami mobilnymi (AppStore, Google PLAY, Windows Market), co sytuuje LekSeek® Polska na 1 miejscu wśród producentów aplikacji mobilnych dla sektora medycznego w Polsce.

Masz pomysł? Zrealizujemy go dla Ciebie w korzystnym modelu abonamentowym!
drWidget Baza Leków
drWidget ICD 10
drWidget ICD 9
drWidget Interakcje
drWidget CalcMed
drWidget eWUŚ
APLIKACJE DESKTOPOWE
LekSeek® Polska jest wydawcą oprogramowania, które ułatwia codzienną pracę lekarzy i farmaceutów. Zrealizowaliśmy wiele aplikacji na komputery z systemami Windows XP/VISTA/7 i 8.

Jednym z naszych wiodących projektów jest Gabinet drWidget - bezpłatny program dla lekarzy i przychodni dostosowany do przepisów wykonawczych P1 i P2, pozwalający wystawiać e-receptę, e-zwolnienie oraz e-skierowanie, a także prowadzić Elektroniczną dokumentację medyczną (EDM). Program całkowicie odpowiada na wymogi rewolucji informatycznej w polskim systemie ochrony zdrowia.

Gabinet drWidget jest wykonany w technologii SaaS i wyposażony w protokół komunikacji HL7 pozwalający przesyłać wszelkie dane w postaci elektronicznej.
drWidget Baza Leków
Gabinet drWidget
PUBLIKACJE DRUKOWANE SERII LEKSYKON
Publikacje oparte są na obowiązujących i aktualnych przepisach, najnowszej liście refundacyjnej oraz zawierają informację na temat wszystkich leków dopuszczonych do obrotu na terenie Polski.

Co dwa miesiące publikacje serii LEKsykon docierają do 40 tys. lekarzy i farmaceutów.

Przeczytaj więcej o publikacjach drukowanych serii LEKsykon.
LEKsykon Recepatriusz Lekarza Praktyka
LEKsykon Recepatriusz Farmaceuty
LEKsykon wydania specjalistyczne
TELEMARKETING MEDYCZNY
Telemarketing to skuteczne narzędzie marketingowe, pozwalające na bezpośredni kontakt telefoniczny z obecnym lub potencjalnym klientem. Wydajnie wspiera ono sprzedaż produktów lub usług, daje natychmiastową, mierzalną reakcję konsumenta, a przede wszystkim pozwala na wielokrotne zwiększenie ilości osób do których dociera komunikat marketingowy przy nieproporcjonalnie małym wzroście kosztów.

LekSeek® Polska dysponuje najnowocześniejszymi rozwiązaniami telemarketingowymi - Call Center oraz Telefoniczny Przedstawiciel Medyczny.

Przeczytaj więcej o telemarketingu medycznym
 
PROGRAMY EDUKACYJNE DLA LEKARZY I PACJENTÓW
Realizujemy programy edukacyjne skierowane do lekarzy i pacjentów. Programy mogą dotyczyć danej dziedziny medycyny lub jednostki chorobowej a także być skierowane do lekarzy różnych specjalizacji oraz szerokiej grupy pacjentów.
Pamiętaj o zdrowiu
SMS i SMS VOICE
Na życzenie naszych klientów realizujemy strategie marketingowe oparte na SMS i SMS Voice. Pozwalają one na dotarcie do starannie wyselekcjonowanej grupy odbiorców, utrzymanie stałego kontaktu z odbiorcami produktu i szybkie poinformowanie klientów o nowych działaniach marki.
 
E-MAILINGI REKLAMOWE ORAZ CYKLICZNE NEWSLETTERY TEMATYCZNE DO WYBRANYCH SPECJALIZACJI
Mailingi reklamowe to narzędzie pozwalające na zainteresowanie oraz dotarcie z produktem do konkretnej bazy odbiorców. Dzięki naszej szerokiej bazie danych, reklamodawca ma możliwość wybrania grupy specjalistów do jakiej ma trafić prezentowany produkt. Mailing reklamowy to forma, która służy nie tylko informacji o produkcie, ale także przyczynia się znacząco do wzrostu sprzedaży. Posiadamy bazę e-mail ponad 113 tys. lekarzy i farmaceutów.

LekSeek Express – to newsletter przeznaczony dla lekarzy różnych specjalizacji. Regularnie wysyłana porcja wiedzy z zakresu szeroko pojętej medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dzięki zawsze najświeższym informacjom, cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem. Wysyłki są realizowane zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem oraz częstotliwością.

LekSeek Expert – to newsletter przeznaczony dla lekarzy konkretnej specjalizacji. W każdym expercie znajdują się informacje i materiały ukierunkowane na daną dziedzinę medycyny oraz zagadnienia z zakresu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wysyłki są realizowane zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem oraz częstotliwością. Realizujemy wysyłki z zakresu: kardiologii, neurologii, chirurgii, ortopedii, dermatologii, diabetologii, pediatrii, alergologii, ginekologii, psychiatrii oraz innych dziedzin medycyny.
E-mailingi reklamowe
Newslettery
WYSYŁKA TRADYCYJNYCH LISTÓW (KORESPONDENCJA SERYJNA)
Dzięki naszym rozbudowanym bazom lekarzy i farmaceutów, możemy przeprowadzić wysyłkę tradycyjnych listów zawierających treści dostarczone przez klienta lub opracowane przez zespół pracowników LekSeek® Polska.

Wysyłka tradycyjnej korespondencji doskonale sprawdza się m.in. w przypadku zaproszeń na konferencje, prezentacji folderów reklamowych i biuletynów.

 
SERWISY INTERNETOWE
Wydawnictwo LekSeek® Polska stworzyło serwisy internetowe mające na celu dostarczanie rzetelnej i kompletnej wiedzy o lekach i produktach leczniczych dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym oraz informacji z zakresu szeroko pojętej medycyny dla środowisk medycznych, farmaceutycznych oraz pacjentów.

Wszystkie serwisy LekSeek® Polska są nieustannie aktualizowane i rozwijane tak, aby sprostać oczekiwaniom odbiorców. Każdego miesiąca odwiedza je ponad 500 tys. unikalnych użytkowników.

Przeczytaj więcej o naszych serwisach internetowych.
www.leksykon.com.pl
www.chpl.com.pl
www.medkiosk.pl
www.drwidget.pl
www.zdrowastrona.pl
www.pamietajozdrowiu.pl
MEDYCZNE SYSTEMY INFORMACJI
Firma LekSeek Polska posiada stale aktualizowane bazy informacji medycznej. Bazy została zbudowana na urzędowych źródłach dostępnych w Polsce oraz w Europie.

Baza leków to ponad 17 000 opisów produktów leczniczych z ciągłą aktualizacją. Każdy lek znajdujący się w bazie opatrzony jest takim informacjami jak:
 • opisy leków (skład, działanie, interakcje, wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia specjalne, uwagi, sposób stosowania, ciąża i laktacja, przedawkowanie)
 • statusy leków
 • stopnie odpłatności za leki (100%, 30%, 50%, bezpłatne, ryczałt)
 • precyzyjne wskazania do refundacji dla odpowiednich odpłatności na podstawie ChPL (Charakterystyka produktu leczniczego) pkt 4.1.
 • substancje czynne (INN)
 • klasy anatomiczno-terapeutyczno-chemiczne leków (ATC)
 • informację o dostępności leku w sprzedaży
 • choroby przewlekłe MZ
 • bezpłatne programy lekowe i chemioterapie
 • ostrzeżenia dla kobiet w ciąży wg WHO
 • ostrzeżenia dla kierowców o upośledzającym działaniu leków
 • ostrzeżenia o środkach odurzających i substancjach psychotropowych
Wielka Baza ChPL firmy LekSeek Polska to baza zawierająca oryginalne Charakterystyki Produktów Leczniczych wszystkich leków dopuszczonych do obrotu w Polsce. Baza zawiera ponad 8200 ChLP.

Baza Interakcji - pozwala na szybkie wyszukanie informacji o wpływie jednej substancji leczniczej na aktywność drugiej przy ich jednoczesnym podaniu. Interakcje farmakologiczne mogą być szkodliwe dla pacjenta powodując zwiększenie lub zmniejszenie działania leków, a także powstawania nowych efektów działania czy zwiększania ryzyka efektów ubocznych. Baza umożliwia sprawdzenie 6 leków jednocześnie.

Baza ICD10 – to obszerna baza jednostek chorobowych wg Międzyna-rodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 wraz z bazą chorób z przyporządkowanymi lekami, substancjami chemicznymi i klasyfikacją ATC. Baza opracowana została przez firmę LekSeek Polska i posiada rozbudowany słownik synonimów jednostek chorobowych co bardzo ułatwia wyszukiwanie danej jednostki chorobowe.

Baza ICD9 - podręczna baza procedur medycznych wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD9. Klasyfikacja ICD9 wykorzystywana jest przez zakłady opieki zdrowotnej, aby ułatwić i uporządkować wykonywanie procedur zabiegowych, diagnostycznych i leczniczych, a także rozliczanie ich z NFZ.
Baza Leków
ChPL
Baza Interakcji
Baza ICD10
Baza ICD9
WŁASNE BAZY LEKARZY I FARMACEUTÓW
LekSeek® Polska już od 13 lat jest liderem na rynku informacji medycznej w Polsce. Pozwoliło to zbudować ogromną, bo ponad 113-tysięczną bazę lekarzy i farmaceutów, opartą na zaufaniu do marki.

Baza jest na bieżąco weryfikowana i uzupełniana, co daje jej maksymalną skuteczność w podejmowanych działaniach marketingowych.
 
SOCIAL MEDIA
LekSeek® Polska posiada narzędzia pozwalające na prowadzenie akcji marketingowych w mediach społecznościowych. Posiadamy doświadczenie w akcjach promocyjnych w serwisach Facebook, Twitter i YouTube. Działania marketingowe w social media pozwalają na szybkie dotarcie do odbiorców oraz dużą interakcję z klientami. Coraz szybciej rozwijający się sektor mediów społecznościowych pozwala na zbudowania unikalnej grupy odbiorców zainteresowanych konkretnym produktem oraz utrzymanie stałego kontaktu z klientami.