BAZA LEKÓW
DrWidget Baza Leków – praktyczna baza leków zawierająca informacje o wszystkich lekach, dopuszczonych do obrotu, dostępnych w Polsce (leki refundowa­ne, leki nierefundowane dostępne na i bez recepty, suplementy diety oraz dermo kosmetyki).

leksykon
leksykon
leksykon
 
DrWidget Baza Leków to ponad 17 000 opisów produktów leczniczych z ciągłą aktualizacją. Każdy lek znajdujący się w bazie opatrzony jest takim informacjami jak:
 • opisy leków (skład, działanie, interakcje, wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia specjalne, uwagi, sposób stosowania, ciąża i laktacja, przedawkowanie)
 • statusy leków
 • stopnie odpłatności za leki (100%, 30%, 50%, bezpłatne, ryczałt)
 • precyzyjne wskazania do refundacji dla odpowiednich odpłatności na podstawie ChPL (Charakterystyka produktu leczniczego) pkt 4.1.
 • substancje czynne (INN)
 • klasy anatomiczno-terapeutyczno-chemiczne leków (ATC)
 • informację o dostępności leku w sprzedaży
 • choroby przewlekłe MZ
 • bezpłatne programy lekowe i chemioterapie
 • ostrzeżenia dla kobiet w ciąży wg WHO
 • ostrzeżenia dla kierowców o upośledzającym działaniu leków
 • ostrzeżenia o środkach odurzających i substancjach psychotropowych
Program posiada praktyczną i czytelną wyszukiwarkę leków, która pozwala na natychmiastowe znalezienie odpowiedniego produktu leczniczego według wybranego przez siebie kryterium.

pobierz
 
DrWidget Baza Leków przygotowana została na systemy Windows i dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań, w żaden sposób nie obciąża pracy komputera.